Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) wil een vereniging zijn waar je met een vertrouwd gevoel op een plezierige manier kunt sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om de schaats- en skeelersport te kunnen beoefenen. Bij VIJL is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur van VIJL streeft een open en sportieve cultuur na, waarin we elkaar erop durven aan te spreken wanneer iemand zich desondanks op een grensoverschrijdende manier gedraagt.

Bij grensoverschrijdend gedrag kun je denken aan pesten en treiteren, discriminatie, negeren, agressie, conflicten, roddelen of (seksuele) intimidatie. Om vast te stellen wanneer hiervan sprake is heeft VIJL gedragsregels en een reglement seksuele intimidatie opgesteld. Je vindt die elders op deze website. Daarnaast beschikken trainers en bestuursleden over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), en heeft de vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) tot wie je je in voorkomend geval kunt wenden. De VCP is geen bestuurslid en verricht haar werkzaamheden discreet en onpartijdig. Daarmee conformeert VIJL zich met deze maatregelen aan de richtlijnen van de KNSB betreffende een veilig sportklimaat.

Welke stappen kun je nu zetten wanneer je met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgt? Allereerst kun je proberen de persoon in kwestie aan te spreken op zijn/haar gedrag. Je kunt aangeven dat je daarvan niet bent gediend en vragen daarmee onmiddellijk te stoppen. Als dat niet helpt en het onwenselijke gedrag naar jouw gevoel voortduurt, dan kun je terecht bij de VCP. 

De VCP neemt nauwgezet kennis van je melding en bespreekt eventuele vervolgstappen met je. Dit gesprek is vertrouwelijk, maar de VCP rapporteert de melding wel aan het bestuur. Wanneer je daar prijs op stelt, kun je aangeven de melding anoniem te willen doen. Wanneer het bestuur echter van mening is dat door de melding de veiligheid van anderen in het geding is, en/of er sprake is van (het vermoeden) van een strafbaar feit, kan deze vertrouwelijkheid worden opgeheven. Vanzelfsprekend stelt het bestuur jou daarvan dan op de hoogte.

De VCP van VIJL is mevrouw Gerda van der Voort, bereikbaar op telefoonnummer: 06-20234035, of mailadres: voortgroenendijk@hetnet.nl.

Vereniging IJssport Leiderdorp

De Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) beschikt voor haar leden over een fantastisch schaats- en skeelercomplex in het Weteringpark te Leiderdorp.

De oudste vereniging van Leiderdorp draait al ruim een eeuw op vrijwilligers en dat willen we graag zo blijven doen. Maar dat gaat nog maar net en we hebben daarom echt meer hulp nodig voor trainingen, de skeelerbaan onderhouden, het clubhuis bemensen, de website beheren, wedstrijden organiseren en bijstaan, etc. Meld je alsjeblieft aan want de huidige vrijwilligers houden het nog maar net vol!

Beheer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram