Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Op deze pagina een verwijzing naar de Statuten (5 juli 2013) en het Huishoudelijk Reglement (1 juni 2018).

Het bestuur van VIJL werkt momenteel aan actualisering van de verenigingsstatuten naar aanleiding van de recent ingetreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. In de wet zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheden. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoord financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. 

Dit onderwerp wordt voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering geagendeerd.

Vereniging IJssport Leiderdorp

De Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) beschikt voor haar leden over een fantastisch schaats- en skeelercomplex in het Weteringpark te Leiderdorp.

De oudste vereniging van Leiderdorp draait al ruim een eeuw op vrijwilligers en dat willen we graag zo blijven doen. Maar dat gaat nog maar net en we hebben daarom echt meer hulp nodig voor trainingen, de skeelerbaan onderhouden, het clubhuis bemensen, de website beheren, wedstrijden organiseren en bijstaan, etc. Meld je alsjeblieft aan want de huidige vrijwilligers houden het nog maar net vol!

Beheer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram