Privacy Verklaring

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met de Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL). Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij dit statement voor je uiteengezet hoe wij met de persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. VIJL verwerkt deze gegevens uitsluitend voor het voeren van de ledenadministratie en de afstemming van trainingen, wedstrijden en overige activiteiten die verband houden met de organisatie van de vereniging.

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. VIJL heeft maatregelen getroffen om te voldoen aan de bepalingen van deze nieuwe privacywetgeving. Het gaat hierbij om maatregelen op het gebied van verwerking, bescherming en opslag van deze gegevens, maar ook op de rechten die onze leden ingevolge de AVG hebben. Voor het kunnen vervullen van haar faciliterende diensten beschikt VIJL immers over hun (bijzondere) persoonsgegevens.

Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail
aan secretaris@ijssportleiderdorp.nl.

Voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vereniging IJssport Leiderdorp

De Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) beschikt voor haar leden over een fantastisch schaats- en skeelercomplex in het Weteringpark te Leiderdorp.

De oudste vereniging van Leiderdorp draait al ruim een eeuw op vrijwilligers en dat willen we graag zo blijven doen. Maar dat gaat nog maar net en we hebben daarom echt meer hulp nodig voor trainingen, de skeelerbaan onderhouden, het clubhuis bemensen, de website beheren, wedstrijden organiseren en bijstaan, etc. Meld je alsjeblieft aan want de huidige vrijwilligers houden het nog maar net vol!

Beheer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram