Geschiedenis

Na een periode van dertien jaar onzekerheid verhuisde de Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) in 2007 definitief van de Mauritssingel naar de Boomgaardlaan in het Weteringpark. De verhuizing was noodzakelijk door de verbreding van A4 en de daaraan gekoppelde aanleg van de nieuwe woonwijk ’t Heerlijk Recht. Daardoor moest de landijsbaan, waar de vereniging zo lang gehuisvest was, wijken. Met de aanleg van een 400 meter skeelerbaan in 'de bak' van de nieuwe landijsbaan ging een lang gekoesterde wens in vervulling.

De volledige accommodatie, een gecombineerde landijsbaan en skeelerbaan (een combibaan), met
een nieuw clubgebouw voor zowel de ijssportvereniging als de COVS Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters) is in drie fases gerealiseerd. In 2007 de landijsbaan, vervolgens in 2008 de skeelerbaan
en in 2009 het clubgebouw. In mei 2009 werd bij de officieuze openingvan de combibaan door de VIJL en toenmalige Skatebond met groot succes de Nederlandse Kampioenschappen Skeeleren op de baan georganiseerd. In september 2009 werd het nieuwe clubgebouw opgeleverd en vond de officiële opening van de complete accommodatie plaats.

Na realisatie van de landijsbaan is deze vijf opeenvolgende winters open geweest. Vele schaatsers uit Leiderdorp en omgeving hebben kunnen genieten van het schaatsen op natuurijs. Ook scholen maakten deze vijf winters goed gebruik van de baan. Hoogtepunten waren de Clubkampioenschappen Kortebaan en de schoolwedstrijden tussen alle basisscholen uit Leiderdorp.

De vereniging vindt haar oorsprong in 1885. Op 12 februari richtten onze voorouders uit de dorpen Leiderdorp en Zoeterwoude ‘De IJsclub Leiderdorp-Zoeterwoude Rijndijk’ op, gevestigd te Leiderdorp. Deze IJsclub was één van de eerste gezamenlijke verenigingen in deze gemeenschap. In die tijd waren de verhoudingen tussen beide dorpen afgepast, zowel op kerkelijk als op politiek terrein. Op het gebied van de ijssport konden de inwoners het goed met elkaar vinden. De vereniging had tot doel de ijssport te bevorderen maar was zeker ook belangrijk als werkverschaffer. Vele inwoners van Leiderdorp en Zoeterwoude Rijndijk verdienden een centje bij met het op open water aanleggen en onderhouden van ijsbanen.

Na de eerste wereldoorlog wilde een aantal leden karakter en structuur van de vereniging aanpassen door zich met name te richten op het organiseren van kinderfeesten, schoonrijden, hardrijden en toertochten. Hiermee wilde men voorgoed afrekenen met de tijd van bedeling en het hardrijden om bruine bonen met spek.

Op een door een comité van voorstanders van verandering uitgeschreven vergadering werd, in de aanwezigheid van voorzitter en bestuursleden van de IJsclub, heftig gediscussieerd over de toekomst. Men werd het eens over nieuwe doelstellingen en vanuit het comité en met instemming van het bestuur
van de IJsclub werd op 1 december 1921 een nieuwe vereniging, de‘IJsvereniging IJssport Leiderdorp Zoeterwoude’ opgericht, gevestigd in de gemeente Zoeterwoude. De oude en nieuwe vereniging werkten goed samen. Het kwam voor dat dezelfde personen van beide verenigingen bestuurslid waren. Bij gebrek aan strenge winters waren er bij de IJsclub een periode weinig bestuursactiviteiten. De grenzen tussen beide verenigingen vervaagden geleidelijk en de oude vereniging ging uiteindelijk geruisloos op in de nieuwe.

In de periode 1936-1945 had men voor het eerst de beschikking over een landijsbaan. Deze was gevestigd in de Munnik, waar ook tennisvelden lagen. Door nieuwbouw was er op het terrein na 1945 geen ruimte meer voor de landijsbaan. De gemeenteraad van Leiderdorp besloot daarom in 1956 een nieuwe landijsbaan langs rijksweg A4 aan te leggen.

Bijna een halve eeuw (van 1958 tot 2007) was de vereniging met de grootste landijsbaan van Zuid-Holland gevestigd aan de Mauritssingel. Op deze baan is vele winters met plezier geschaatst en zijn er vele mooie nationale langebaan, kortebaan en koppelwedstrijden georganiseerd. In 1959 werd het eerste clubgebouw gerealiseerd. Dit brandt in 1963 helaas af, wordt herbouwd en later uitgebreid met een bestuurskamer en magazijn. De knusse kachel uit het oude gebouw pronkt nu in ons nieuwe clubgebouw aan de Boomgaardlaan.

Al in 1988 waren er vergevorderde plannen voor de aanleg van een skeelerbaan. De gemeente verleende alle steun tot er bericht uit Den Haag kwam over de ophanden zijnde uitbreiding van de A4. De vereniging heeft uiteindelijk 20 jaar op de zo gewenste skeelerbaan moeten wachten en daardoor nog tot 2007 met clubgebouw en landijsbaan aan de Mauritssingel gevestigd en daar haar verenigingsactiviteiten
georganiseerd.

Bron: Munnikenpolder KLAAR, 2 mei 2016, uitgegeven door Gemeente Leiderdorp. Veel dank is verschuldigd aan John de Lange en Gijs de Groot die in de historie van de vereniging is gedoken.

Vereniging IJssport Leiderdorp

De Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) beschikt voor haar leden over een fantastisch schaats- en skeelercomplex in het Weteringpark te Leiderdorp.

De oudste vereniging van Leiderdorp draait al ruim een eeuw op vrijwilligers en dat willen we graag zo blijven doen. Maar dat gaat nog maar net en we hebben daarom echt meer hulp nodig voor trainingen, de skeelerbaan onderhouden, het clubhuis bemensen, de website beheren, wedstrijden organiseren en bijstaan, etc. Meld je alsjeblieft aan want de huidige vrijwilligers houden het nog maar net vol!

Beheer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram