Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden en Leden van Verdienste

De Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) kent een aantal ere-voorzitters en een aantal ereleden. Dat wordt je natuurlkijk niet zo maar en we zijn hen dan ook zeer erkentelijk voor de vele uren die deze leden aan onze vereniging hebben gespendeerd, en wat ze voor de club hebben betekend.

Onze ere-voorzitters (met in de vermelde periode mogelijk andere bestuursfuncties) zijn:

W.H.C. Hendriksen(van 19yy-19yy)
G.W.J. Hogervorst (van 19xx-2012)
John de Lange (van 1995 - 2020)

Onze ereleden zijn:

J. de Lange
G.W.J. de Groot
Gerard C.J.M. van der Klauw

Leden van Verdiensten zijn:

A.J.M. van der Velde
W.H. van Velzen
Gerard C.J.M. van der Klauw
A. van der Luit
Melanie & Maureen de Lange
Jolanda Straathof

Tot slot hebben wij vanwege hun grote verdiensten bij de oplevering en de inrichting van het clubgebouw in 2007 de Houders van de Gouden Clubkaart:

Gerard van der Klauw
Jan de Jong
Wim van Velzen
Jan Verlind
Aad Hagenaars

Vereniging IJssport Leiderdorp

De Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) beschikt voor haar leden over een fantastisch schaats- en skeelercomplex in het Weteringpark te Leiderdorp.

De oudste vereniging van Leiderdorp draait al ruim een eeuw op vrijwilligers en dat willen we graag zo blijven doen. Maar dat gaat nog maar net en we hebben daarom echt meer hulp nodig voor trainingen, de skeelerbaan onderhouden, het clubhuis bemensen, de website beheren, wedstrijden organiseren en bijstaan, etc. Meld je alsjeblieft aan want de huidige vrijwilligers houden het nog maar net vol!

Beheer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram