Dank aan Boudewijn en Aad

Op vrijdag 9 juni is de Algemene Ledenvergadering van VIJL gehouden in het clubhuis van de vereniging. Tijdens deze vergadering hebben we officieel afscheid genomen van Boudewijn van Meeteren als secretaris van de vereniging. Hij heeft deze functie met veel loyaliteit en enthousiasme gedurende vele jaren vervuld. Boudewijn blijft nog op de achtergrond betrokken bij de ledenadministratie en het opzetten en digitaliseren van het club-archief. De voorzitter sprak in zijn speech de dank uit namens het bestuur en de leden. Als opvolger van Boudewijn is Bettina van Klaveren officieel als secretaris geĂ¯nstalleerd, hoewel zij al heel wat maanden de belangrijkste taken van Boudewijn aan het vervullen was. Wij wensen Bettina veel succes toe.

Ook de voorzitter Aad de Vries heeft te kennen gegeven te willen stoppen met het voorzitterschap gezien zijn erg drukke persoonlijke en deels zakelijke leven. Middels een dankwoord door de penningmeester André van der Wal wordt de waardering namens het bestuur uitgesproken over Aad's bestuurlijke inbreng, de contacten met de gemeente Leiderdorp en daarmee het organisatorisch op orde brengen van de vereniging. Aad zal node worden gemist. Er is nog geen opvolger voor Aad gevonden en kandidaten kunnen zich altijd melden bij een van de bestuursleden.

Vereniging IJssport Leiderdorp

De Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) beschikt voor haar leden over een fantastisch schaats- en skeelercomplex in het Weteringpark te Leiderdorp.

De oudste vereniging van Leiderdorp draait al ruim een eeuw op vrijwilligers en dat willen we graag zo blijven doen. Maar dat gaat nog maar net en we hebben daarom echt meer hulp nodig voor trainingen, de skeelerbaan onderhouden, het clubhuis bemensen, de website beheren, wedstrijden organiseren en bijstaan, etc. Meld je alsjeblieft aan want de huidige vrijwilligers houden het nog maar net vol!

Beheer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram