Commissies

Commissies

Geen vereniging kan zonder commissies. Hieronder proberen we aan te geven hoe wij onze vereniging hebben georganiseerd middels het aanstellen van diverse commissies.

De Clubhuis Commissie draagt zorg voor het reilen en zeilen van het clubhuis voor wat betreft de inkoop, de bediening en de planning van de verhuur voor o.a. evenementen van maatschappelijke en/of sportieve aard. Zijzelf proberen het clubhuis te bemensen als er trainingen zijn en ook vrijwilligers daarvoor op te trommelen.

De Technische Commissie gaat over de organisatie van alles wat met trainingen en wedstrijden te maken heeft. Het regelen dat er trainers zijn, de startlijsten en het wedstrijdsecretariaat.

De Wedstrijd Commissie regelt de schaats- en skeelerwedstrijden. Zij zorgt voor de inschrijvingen, de begeleiding van de wedstrijden alsmede het organiseren van de vrijwilligers die nodig zijn voor het klokken, bochten, starters, etc.

De Kas Commissie controleert jaarlijks vóór de Algemene Ledenvergadering de balans en de winst- en verliesrekening van de vereniging, zoals die door de penningmeester is opgesteld waarna de Algemene Ledenvergadering haar goedkeuring geeft aan het Bestuur.

Vereniging IJssport Leiderdorp

De Vereniging IJssport Leiderdorp (VIJL) beschikt voor haar leden over een fantastisch schaats- en skeelercomplex in het Weteringpark te Leiderdorp.

De oudste vereniging van Leiderdorp draait al ruim een eeuw op vrijwilligers en dat willen we graag zo blijven doen. Maar dat gaat nog maar net en we hebben daarom echt meer hulp nodig voor trainingen, de skeelerbaan onderhouden, het clubhuis bemensen, de website beheren, wedstrijden organiseren en bijstaan, etc. Meld je alsjeblieft aan want de huidige vrijwilligers houden het nog maar net vol!

Beheer

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram